Pozyskujemy dokumentację hydrologiczną

Za wymagane przepisami prawa opracowania wyników badań hydrologicznych związanych z planowaną inwestycją, uznaje się dokumentację hydrogeologiczną. Obejmuje ona między innymi wykonywanie odwodnień budowlanych, ustalanie zasobów oraz podejmowanie przedsięwzięć, które mogą mieć negatywny wpływ na wody podziemne. Co jeszcze warto wiedzieć na temat takiej dokumentacji?

Pozyskiwanie właściwie wykonanej i potrzebnej dokumentacji

potrzebna dokumentacja hydrogeologicznaUznaje się, że dokumentacja hydrogeologiczna jest sporządzana w oparciu o obowiązujące powszechnie ogólne wytyczne Rozporządzenia Ministra Środowiska. Wykonuje się ją na podstawie wcześniej zatwierdzonego projektu robót geologicznych. Dokumentacja ta składa się zarówno z części graficznej, w jakiej znajdziemy pomiary, obliczenia, wykresy oraz mapy, jak również z części tekstowej w której są umieszczone praktyczne wnioski. Na potrzeby inwestycji może być potrzebna dokumentacja hydrogeologiczna. Przykładowo możemy znaleźć w niej charakterystykę dotychczasowych sposobów zaopatrzenia w wodę i planowane prowadzenie gospodarki wodnej, opis aktualnego zagospodarowania tereny oraz wyniki prowadzonych badań hydrogeologicznych. Znaczącym aspektem może być ustalanie zasobów eksploatacyjnych, a także prognoza trwałości wód podziemnych. Ostatnimi elementami są w wnioski oraz zalecenia dotyczące zabezpieczeń, eksploatacji terenu czy jego zagospodarowania. Taka dokumentacja jest niezbędna zarówno w przypadku wykonania studni na ujęciach wód podziemnych, jak i jej likwidacji. Do jej przygotowania możliwe jest wykorzystanie pomocy profesjonalnej firmy, która pomoże dopełnić wszelkich formalności, a także przygotuje niezbędne dokumenty. Możemy w takim wypadku liczyć na wsparcie na etapie uzyskiwania decyzji, pozwoleń czy konieczności dokonywania określonych zgłoszeń. Niektóre firmy oferują kompleksowe usługi związane z realizacją procesu stworzenia, uzupełnienia albo likwidacji ujęć wód podziemnych.

W celu wykonania studni oraz jej pochodnych, konieczne jest wstępne wytyczenie miejsca i głębokości wód podziemnych. Następnie wykonuje się projekt oraz poszukiwawcze badania geofizyczne, na podstawie których przygotowywany jest projekt robót geologicznych. Następnie opracowuje się operat wodnoprawny w celu otrzymania pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzeń wodnych. Liczba formalności jest znaczna, dlatego pomocne są kompleksowe usługi zewnętrznych firm.