Cichsza praca maszyn dzięki łożyskom

Wszelkie przestoje spowodowane awariami maszyn w przedsiębiorstwach łączą się z ponoszeniem strat finansowych. Z tego powodu kluczowe są działania prewencyjne. Dzięki odpowiedniej konserwacji i kontroli elementów maszyn, możliwe jest uniknięcie wielu kosztownych awarii.

Łożysko toczne – funkcja w maszynach przemysłowych

trwałe łożyska toczne ze śląskaJak powszechnie wiadomo solidne łożyska są podstawą w prawidłowym działaniu maszyn przemysłowych. Dzięki łożyskom tarcie między elementami maszyn zostaje zmniejszone, a ponadto obciążenia zredukowane. Dzięki łożyskom maszyna pracuje ciszej, wydajniej i zużywa znacznie mniej energii. Jeśli zabrakłoby łożysk to poszczególne elementy maszyny w bardzo szybkim czasie ulegałyby zużywaniu na skutek wysokiego tarcia. Ich żywotność byłaby znacznie krótsza. Aby zredukować koszty, należy odpowiednio konserwować i smarować łożyska, aby ich praca była skuteczna. Łożyska, które wykorzystywane są w maszynach są różnego rodzaju. Najpopularniejszym rodzajem są łożyska toczne. Polecane są trwałe łożyska toczne ze Śląska które są niezwykle solidne i cechuje je wysoka jakość. Łożyska toczne zbudowane są pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego oraz elementów tocznych umieszczonych pomiędzy nimi. Taka budowa zapewnia odpowiednie obracanie się pierścieni względem siebie. Najpopularniejszą budowę łożysk tocznych mają łożyska kulkowe, które są powszechnie używane w każdej dziedzinie przemysłu. Łożyskami do przenoszenia większych obciążeń są łożyska stożkowe oraz walcowe. Jeśli łożysko posiada wady produkcyjne lub zostanie niepoprawnie zamontowane szybko dojdzie do jego usterki, co w konsekwencji wiąże się z dalszymi awariami maszyny. Rdza oraz wszelkie zanieczyszczenia mają również negatywny wpływ na poprawną pracę łożyska, dlatego należy je zabezpieczać przed korozją i regularnie czyścić i smarować.

Aby maszyna pracowała prawidłowo i można było zapobiegać awariom, należy nieustannie kontrolować stan jej elementów i konserwować je. Łożyska również mogą ulegać awariom. Wynika to często ze złego montażu lub przegrzania ich. Inną z przyczyn może być również zbyt duży nacisk, oddziałujący na łożysko. Do innych przyczyn zalicza się również po prostu wady konstrukcyjne łożyska, które powstały już na wczesnym etapie jego produkcji.