Skuteczne leczenie narkomanów

Narkotyki to substancje odurzające wpływające bezpośrednio na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. Nawet zażywanie ich eksperymentalnie, jak to często robi młodzież, lub w niewielkich ilościach dla poprawy kondycji psychicznej może doprowadzić do poważnego uzależnienia. Do najpopularniejszych związków psychoaktywnych należą marihuana, kokaina, amfetamina, heroina czy popularne LSD. Pomimo różnego rodzaju zakazów i zabezpieczeń nadal są dostępne na naszym rynku.

Polecane terapie dla osób uzależnionych

efektywne leczenie uzależnień od narkotykówPo narkotyki sięgają osoby w różnym wieku, różnie sytuowane społecznie oraz finansowo. Jedni robią to dla zmiany wizerunku czy zyskania pewności siebie, inne z ciekawości lub dla poprawy pamięci czy koncentracji przed poważnymi egzaminami i tym podobnymi wyzwaniami. W założeniu wydaje im się, że jest to jednorazowy incydent i w każdej chwili mogą nad tym zapanować. Nic bardziej mylnego, w uzależnienie wchodzi się szybko i niemal niezauważalnie. Natomiast leczenie to długotrwały i trudny proces. Skuteczne i efektywne leczenie uzależnień od narkotyków musi odbywać się pod kontrolą specjalistów. Jeśli zdecydujemy się na takie rozwiązanie pierwsze kroki powinniśmy skierować do poradni leczenia uzależnień. Po zebraniu wywiadu zostaniemy odpowiednio zdiagnozowani i zakwalifikowani do leczenia. Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od detoksu narkotykowego, następnie przechodzimy do terapii odwykowej. Dopasowane jest do rodzaju uzależnienia oraz stopnia wyniszczenia organizmu. Krótkoterminowe zazwyczaj w oddziale psychiatrycznym, natomiast długoterminowe w ośrodkach Monaru. Mogą trwać nawet dwa lata połączone z detoksem oraz pracą z terapeutą indywidualną i grupową. Pacjent poznaje przyczynę problemu i uczy się walczyć z nią. Pokonuje głód abstynencyjny. Uczy się asertywności oraz próbuje odbudować relacje z bliskimi i rodziną.

Skuteczna terapia minimalizuje lub całkowicie pozbawia człowieka przymusu sięgnięcia po środek odurzający. Nie powinniśmy jednak jej kończyć z chwilą opuszczenia ośrodka w którym poddaliśmy się terapii. Dobrze jest skontaktować się z jakąś grupą wsparcia i uczestniczyć w spotkaniach terapeutycznych indywidualnych lub grupowych. Wzmocni to naszą samoocenę i da siłę do walki z różnego rodzaju pokusami.