Podatek VAT przy eksporcie towaru z Chin

 

Wiele osób, które eksportują towar z Chin do Polski zastanawia się nad tym, w jaki sposób rozlicza się podatek VAT w takich przypadkach. Warto dowiedzieć się nieco dokładniej, kiedy należy go opłacić, w jakich przypadkach możliwe jest jego rozliczenie, a także w jaki sposób wygląda jego naliczanie w przypadku importowania dóbr z Chin bezpośrednio do Polski. Wszystkie te aspekty będą niezwykle ważne dla osób prywatnych oraz firm, które decydują się na rozpoczęcie działalności związanej z importem towarów na tej trasie.

Zasady podatku VAT przy eksporcie z Chin

eksport towaru z chin do polski a vatPodatek VAT to w skrócie podatek od towarów i usług. Sposoby jego naliczania są regulowane w sposób precyzyjny ustawami. Zgodnie z tymi przepisami, towary importowane z terytorium państw obcych na terytorium krajów Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu. Mogą nas interesować takie zagadnienia jak szybki eksport towaru z chin do polski a vat. Każdy importer jest bowiem zobowiązany do opłacenia podatku VAT od tych dóbr, które są sprowadzane do Polski. Wbrew krążącym informacjom, obowiązek uiszczenia podatku VAT dotyczy także towarów importowanych z Chin, które trafiły do polskich odbiorów, a ich wartość wynosi poniżej 22 euro. Termin opłacania podatku od towarów i usług wynosi ustawową liczbę dni od momentu otrzymania dokumentów celnych z danego urzędu celno-skarbowego albo w ciągu ustalonym przepisami terminie od dokonania odprawy celnej w porcie rozładunku. Zgodnie z podstawową zasadą opodatkowania towarów importowanych, wartość celna powiększana jest także o należne cło. To właśnie importer sprowadzający towary z Chin do Polski ma za zadanie wyliczyć wartość należnego podatku VAT, o czym ma obowiązek poinformować w zgłoszeniu celnym. Jest to niezwykle ważny obowiązek, którego koniecznie należy dopełnić, aby nie pojawiły się problemy na etapie odprawy.

Jeżeli kwestie dotyczące podatku VAT oraz cła bywają dla nas zbyt problematyczne i obawiamy się kar za niedopełnienie obowiązków, w takich przypadkach kwestiami tymi może zająć się wyznaczony pośrednik, jak na przykład agencja celna. Towar importowany z Chin podlega standardowo takim stawkom podatku, jakie dla tego typu towarów obowiązują w Polsce. W większości przypadków jednak na sprowadzane towary podatek wynosi 23%. Istnieje także możliwość przejścia łatwiejszej procedury rozliczenia podatku VAT.