Technologia GPS w geodezji

Z definicji geodezja jest nauką o dokładnym pomiarze i zrozumieniu trzech podstawowych właściwości Ziemi: jej kształtu geometrycznego, orientacji w przestrzeni i pola grawitacyjnego, a także zmian tych właściwości w czasie. Wiele organizacji wykorzystuje geodezję do tworzenia map linii brzegowej, określania granic gruntów oraz poprawy bezpieczeństwa transportu i nawigacji. Aby zmierzyć punkty na powierzchni Ziemi, geodeci przypisują współrzędne (podobne do unikalnego adresu) do punktów na całej Ziemi.

Praktyczne zastosowanie geodezji

geodezja w rzeszowieW przeszłości współrzędne punktów określano za pomocą „ziemskich” narzędzi geodezyjnych do mierzenia odległości między punktami. Obecnie geodeci używają narzędzi „kosmicznych”, takich jak Globalny System Pozycjonowania/Nawigacji (GPS), do pomiaru punktów na powierzchni Ziemi. Muszą oni dokładnie i precyzyjnie określić współrzędne tych punktów. Zbiór dokładnie pomierzonych punktów jest podstawą Krajowego Systemu Odniesienia Przestrzennego, który pozwala różnym rodzajom map być ze sobą spójnymi. Aby zmierzyć Ziemię, geodeci budują proste modele matematyczne Ziemi, które oddają jej największe, najbardziej oczywiste cechy. Naukowcy przyjęli elipsoidę jako najbardziej podstawowy model Ziemi. Ponieważ elipsoida jest oparta na bardzo prostym modelu matematycznym, może być całkowicie gładka i nie zawiera żadnych gór ani dolin. Kiedy potrzebne są dodatkowe szczegóły Ziemi, geodeci używają geoidy. Geoida ma kształt bardzo podobny do globalnego średniego poziomu morza, ale występuje ona na całej kuli ziemskiej, a nie tylko nad oceanami. Geodezja jest ogólnie uważana za zajmującą się tylko pomiarami i reprezentacją dużych części powierzchni Ziemi, podczas gdy zajmuje się ona (m.in. geodezja w rzeszowie) również mniejszymi częściami, gdzie wpływ krzywizny Ziemi jest minimalny i może być ignorowany.

Dziedzina geodezji ma także silne powiązania z geofizyką i geodynamiką. Pole grawitacyjne Ziemi wpływa na pomiary geodezyjne i definiuje kształt Ziemi poprzez geoidę. Zmiany w polu grawitacyjnym mogą również powiedzieć geofizykom wiele o strukturze skorupy ziemskiej i płaszcza. Narzędzia geodezyjne (takie jak GPS) wykorzystywane są do określania pionowych i poziomych ruchów skorupy ziemskiej, które związane są z aktywnością tektoniczną i sejsmiczną.