Obieg środków niebezpiecznych na rynku

Środkami niebezpiecznymi są wszelkie produkty, których niewłaściwe użytkowanie może sprowadzić niebezpieczeństwo na użytkownika. Do takich środków należą wszelkie substancje chemiczne o niebezpiecznych właściwościach, aby możliwe było ich odpowiednie użytkowanie, każdy z użytkowników powinien mieć pod ręką odpowiednią instrukcję, która będzie informowała go o właściwym postepowaniu z danym środkiem. Prawo określa niezbędne elementy, które taka instrukcja powinna zawierać.

Każdy preparat niebezpieczny musi posiadać odpowiednią kartę charakterystyki

sprawdzone karty charakterystyki preparatów niebezpiecznychTakie instrukcje nazywane są kartami charakterystyki i są objętościowo dość rozległe, aby zapewnić właściwą ilość informacji i niczego nie pominąć. Według prawa sprzedawca, który zajmuje się sprzedażą produktów niebezpiecznych musi udostępnić podczas transakcji kartę charakterystyki swojego produktu. Powinien ją otrzymać od producenta, którego obowiązkiem jest taką kartę przygotować zgodnie ze stanem faktycznym. Klienci powinni się dopomnieć o taką kartę podczas transakcji, a jeżeli będzie problem z jej wydaniem lub sprzedawca będzie twierdził, że ten produkt jej nie posiada, to powinniśmy zrezygnować z takiej transakcji. W przypadku na przykład poparzenia środkiem chemicznym lub dostaniem się go do oczu, sposobów postepowania powinniśmy się doszukiwać właśnie w karcie charakterystyki, ale jeśli jej nie ma to trudno jest szukać pomocy. Dobre i sprawdzone karty charakterystyki preparatów niebezpiecznych zawierają wszystkie niezbędne informacje o tym, z jakim środkiem mamy do czynienia, o zawartych w niej niebezpiecznych substancjach i sposobie postępowania w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi. Regulacje odnośnie tego, co powinno znaleźć się w takiej karcie reguluje prawo i są one bardzo szczegółowe. W każdej firmie, która posiada środki niebezpieczne powinien znajdować się segregator z kartami charakterystyk.

Oczywiście karta na niewiele się przyda, gdy nie będzie używana, dlatego po zakupie produktu nie wyrzucajmy jej od razu do kosza, tylko schowajmy we wiadome miejsce na wypadek, gdyby przydarzyło się coś niebezpiecznego. Najlepszy wydaje się w tym przypadku segregator odłożony na półkę, w którym znajdują się wszystkie karty środków niebezpiecznych używanych w danym domu lub firmie.