Projektowanie tablic ze znakiem wsparcia UE

Każdy z beneficjentów środków unijnych ma jasno zapisany obowiązek upamiętnienia przedsięwzięcia, przy którym wydatkowane były środki wspólnotowe. Najczęściej do takich celów służą proste tablice z logo UE. W każdej z umów, która dotyczy wydawania środków wspólnotowych znajduje się zapis odnoście wymiarów, kształtu i treści, jaka znaleźć się powinna na tablicy z błękitną flagą oraz gwiazdami.

Obowiązek upamiętniania a środki unijne

unijne tablice pamiątkoweOtrzymanie wsparcia unijnego nie jest proste. Najczęściej dofinansowanie otrzymują instytucje państwowe lub prywatne firmy. Pieniądze dzielone są na różne obszary, od gospodarki, po edukację, sport i kulturę. Niezależnie od tego kto dostał środki i w jakiej kwocie zostały przyznane, najczęściej pojawia się wymóg zakupu tablicy upamiętniającej przyznanie unijnych pieniędzy. Wytyczne, jakie spełniać muszą unijne tablice pamiątkowe nie są wygórowane. Zwykle taka etykieta jest prostokątna i dobrze widoczna. Tablicę można z łatwością zobaczyć na ścianach różnych budynków. Czasem właśnie całe budowle były wznoszone przy wsparciu unijnym. W niektórych przypadkach o dofinansowaniu informują bardzo duże tablice wolnostojące Największe tablice pojawiają się np. przy drogach, które wykonane były przy znaczącym wsparciu ze strony unijnych funduszy strukturalnych. Inny rodzaj tablic to niewielkie, do pół metra wysokości tablice montowane na ścianach wewnętrznych lub zewnętrznych. 

Pieniądze płynące z kasy unijnej do różnych państw są rozdzielane w sposób sprawiedliwy i transparentny. Z kolei beneficjenci, czyli osoby i instytucje korzystające z finansowego wsparcia, muszą pokazać, że dana inwestycja była możliwa dzięki unijnym środkom. Tablice pamiątkowe umieszczane są na ścianach, jednak zdarzają się też wolnostojące.